Hi lieve jij,

Vorige week gaf ik al aan dat deze week en periode van even niks moeten is. In de eerste periode van maand 1 heb ik er al e.e.a. over uitgelegd. Wil je deze deze informatie ter herinnering nog eens lezen of de video erover nog een keer kijken, klik dan hier

Deze week heb je de tijd om deel 4 van de oefening van afgelopen week verder op te pakken en vindt je in je tools een fijne meditatie/ visualisatie om in deze periode van naar binnen keren, begeleid te worden. 

 

Loslaten

Verder is dit de periode van loslaten. De donkere maan is namelijk de afronding van een cyclus. 

Bij de donkere maan sta je stil bij wat je deze Maancyclus gecreëerd, ervaren en gevoeld hebt. En sta je vooral ook stil bij wat je belemmerde, wat je niet meer dient, wat je NIET wilt meenemen naar de volgende maancyclus. Op deze manier kan je bewust dingen loslaten die je anders onbewust zouden belemmeren om te creëren wat je wél echt graag wilt. 


Waar je niet bewust van bent, kan je niet veranderen


Je hebt het al vaker in de e-books voorbij zien komen. Het draait allemaal om bewustwording. Bewustwording van wat er IN jou allemaal speelt. Als je niet stilstaat bij welke gedachten, welke overtuigingen, welke emoties of gevoelens jou beperken om bij jezelf te blijven en het leven waar je naar verlangt te creëren, zal je het steeds onbewust blijven meeslepen en daardoor onbewust de uitkomst van je creatie negatief beïnvloeden. Dit wil je niet! Je bent met dit programma gestart omdat je het anders wilde, omdat je je anders wilde voelen, toch? Neem deze periode dan ook de tijd om stil te staan en echt los te laten wat je niet dient en belemmert. 

Het document om in dit proces begeleid te worden is niet nieuw, je hebt dit de eerste periode ook al eens ontvangen. Maar toen was het doordat je net instapte nog optioneel om er iets mee te doen. Om de reden die ik hierboven zojuist omschreef wil ik je deze keer echt uitnodigen om het zeker te doen! Zo sluit je deze eerste Maanfase bewust af en kan je de tweede periode die we samen gaan doorlopen, vanuit de juiste intenties instappen. 

Wat wil jij?

In het proces van bewust worden wat je belemmert om volledig in je eigen energie te zijn, om dichter bij jezelf te blijven en/of om te creëren wat je écht vanuit je hart wilt, ga je ook voelen wat het dan is wat je écht wilt. Je hebt de afgelopen week de oefening 'wie ben ik' en 'wat zijn mijn kernwaarden' gedaan. Je hebt oefeningen gedaan om je hele fysieke en energetische systeem meer te openen. Er is best al wat bewustzijn gegroeid door al deze acties (alsmede de kennis en ervaringen die je in de weken ervoor opgedaan hebt). Dit opent vaak nieuwe perspectieven. Als je je innerlijk anders voelt en je bewustzijn vergroot, veranderd de kijk op veel dingen ook. Die verruimt je wereld als het ware. Ik zal in de voorgestelde volgorde van de tools uitleggen wat handig is, dan wordt denk ik het proces van deze periode vanzelf ook helder


Voorgestelde volgorde inzetten tools

  • Doe de meditatie als je voelt dat je even extra rust nodig hebt. Dit mag meteen begin van de week of het einde zijn. Je mag het ook vaker gebruiken.
  • Sta stil bij wat je deze maand belemmert heeft om in je eigen energie te blijven en om neer te zetten wat je graag wilde. Gebruik het document 'loslaten donkere maan' hiervoor. Neem de intenties die je bij de nieuwe maan hebt opgeschreven erbij om goed te kunnen terugzien wat je ook alweer van plan was om te creëren in deze periode.
  • Ik heb het document voor de nieuwe maan intenties er ook al bijgevoegd. Dit is eigenlijk voor volgende week, maar mijn ervaring is dat het handig is om het een gecombineerd moment te maken. Terwijl je opschrijft wat je wilt loslaten, wordt duidelijk wat je wel wilt en dit kan je dan fijn al bij je nieuwe maan intenties opschrijven. TIP: als je het werken met affirmaties fijn vond in de vorige oefening: je kunt als je eenmaal je nieuwe maanintenties hebt hier ook 1 tot 3 affirmaties van maken die je voor jezelf uitspreekt om steeds bewust te blijven van wat je graag wilt. Stel je hebt deze maancyclus ervaren dat je toch veel tegen de overtuiging aanloopt 'ja maar ik kan dit helemaal niet', dat dit jou steeds belemmert. Dan is je nieuwe maan intentie: ik wil het vertrouwen in mijzelf laten groeien. Hier kan je dan de affirmatie: ik BEN het waard om het mooiste leven te leiden, of ik BEN liefde voor opstellen. Het is belangrijk dat de zin die je formuleert jou van binnen iets doet én dat er geen woorden als 'niet'of 'geen' in staan. Het universum hoort die woorden namelijk niet, dus als je die in je zin verwerkt hoort het universum jouw verzoek zonder die niet (je vraagt dus het tegenovergestelde van wat je zou willen). Wil je meer info of tips over affirmaties, kijk dan hier: affirmaties .
    • mocht je de nieuwe maan intenties pas volgende week willen opschrijven, dan is dat ook oké. Vindt vooral de weg erin die voor jou prettig werkt!

Je tools voor deze periode

Oude maan loslaten formulier. Gebruik deze om in deze periode helder te maken wat je echt niet meer wilt ervaren: wat dient je niet meer? Wat belemmert je? Etc. 

Reflectie Achterlaten Oude Maan
Word – 1,2 MB

Nieuwe maan intenties formulier. Dit formulier heb je afgelopen maand ook gebruikt. Dit terugkerend uitschrijven van je intenties maakt het steeds krachtiger

Nieuwe Maan Intenties
Word – 901,3 KB

Meditatie/ visualisatie voor de periode van de donkere maan. Ik neem je mee op reis vanuit je eigen centrum

Donkere Maan Visualisatie
Audio – 29,8 MB