Wat is

SPIRITUELE GEZONDHEID

 

We leven in een mooie tijd waarin we mogen ontdekken hoe integriteit en gezondheid hand in hand gaan!

 

Na jarenlange gewoonten om te focussen op enkel en alleen ons fysieke welzijn, is een verschuiving in bewustzijn gaande die ons naar steeds meer mooie en integere holistische benaderingen brengt

 

Maar toch zien we nog een grote focus op fysieke gezondheid en vaak kiezen mensen pas verandering als op fysiek vlak klachten ontstaan

 

Gelukkig krijgt mentale gezondheid steeds meer aandacht en eindelijk wordt ook meer ontdekt dat mentale strubbelingen veelal voortkomen uit de frictie tussen het referentiekader dat we door ons levenspad verkrijgen en de werkelijkheid van wie we in essentie zijn.

 

Frictie tussen onwaarheden over hoe het leven en wijzelf in elkaar zitten en de waarheid van wat allemaal mogelijk is en wie wij zijn, is de grootste bron van burnouts 

 

De onwaarheden die blokkades in ons onderbewustzijn veroorzaken, zie ik als een innerlijke dimensie van ons welzijn die dieper gaat dan fysieke gezondheid

Contact maken met deze innerlijke dimensie brengt je op een nog onbewustere laag:

 

de laag van DE ECHTE WAARHEID van wie jij bent en wat jij kunt, die verborgen ligt in de reconnectie met jouw ZIEL

 

een laag die op het diepste onderbewuste in jezelf verborgen is, omdat je toen je ziel koos voor deze aardse ervaring akkoord bent gegaan met vergeten wie jij in essentie bent, zodat je via de dualiteit van het aardse bestaan je weg terug kon vinden en in de reis terug naar jezelf, alles wat in dualiteit tot liefde bestaat, kan transformeren 

 

ZIELSKRACHT

 

Er is weinig officieel beschikbaar als het gaat over spirituele gezondheid. 

 

Hoe weet je nu waar je je op moet focussen als je spiritueel gezond wilt zijn?

 

 'One size fits all' is ook niet de bedoeling als het gaat om spiritueel welzijn!  Spiritueel gezond zijn gaat om steeds bewust inchecken bij jezelf en VOELEN wat jij nodig hebt

 

Omdat zielrijk leven gaat om

afstemming op jouzelf

zullen we jou Bij PRAKIJK ZIELRIJK dus nooit een standaard benadering aanreiken. 

 

Wel begeleiden we je met tools, behandelingen en coaching om te leren hoe je in die afstemming met jezelf komt en kunnen we je een stukje meer houvast geven als het gaat over helderheid en focus óm te weten waar je je aandacht en tijd aan mag geven, als je de intentie hebt om in verbinding met je Zielskracht te leven

 

SPIRITUEEL WELZIJN

HERKENNEN

 

Hier zijn enkele levenshoudingen die als anker dienen voor

'spiritueel gezond-en bewust leven'.

Ze geven houvast om te bepalen waar je je op kunt richten om de verbinding met je Ziel en jezelf te versterken

Dit ben jij in een

   ZIELRIJK LEVEN  

 

Je stapt van DOEN naar 'ZIJN'

 'ZIJN' vraagt heel veel moed!

Want wie ben je als je niet presteert? Als je stopt met hard werken en door anderen gezien willen worden? ZIJN nodigt je uit om van MOET NAAR MOED te switchen

 

Je springt al voordat je klaar bent

want je maakt keuzes die afgestemd zijn op je hart en je vertrouwd dat wanneer je dat volgt, er altijd voor je gezorgd wordt en je het pad wat voor jou bedoeld is, aan het volgen bent

 

Je hebt vertrouwen in je eigen intuïtie 

De buitenwereld bepaalt niet meer hoe jij je voelt. Je bent volledig afgestemd op jouw eigen intuïtie. Je vertrouwt het volledig en durft ernaar te handelen door je grenzen en je behoeftes aan te geven 

 

Je gelooft in jezelf

In je eigen kunnen, eigen denken, doen & vooral VOELEN 

 

Je bent emotioneel bewust 

Je herkent wanneer je getriggert wordt in eigen pijnstukken. Wanneer je vanuit die pijn en wanneer je uit liefde handelt. Je heelt je trauma en doorvoelt al jouw emoties

 

Jouw lichaam leidt de weg

Je volgt niet zomaar de voedingsadviezen die overal te vinden zijn. Je stemt je voeding en beweging af op wat jouw lichaam aangeeft. Je laat de schoonheidsidealen los en verschuift naar luisteren naar je lichaam 

 

Je hebt een overvloed mindset

In de energie is ALLES aanwezig, schaarste bestaat dus eigenlijk niet. Jouw mindset bepaalt wat je in jouw realiteit ziet

 

Je hebt je leven vanuit je hart ingedeeld

Op een manier die bij jou past! Dit houdt in dat je ook "enge" keuzes maakt, op het moment dat het niet bij je past. Je zegt nee als je nee voelt, ja als je ja voelt en laat wat "anderen dan van je denken" los

 

Je bent omringt met

met mensen die jou waarderen, motiveren en inspireren. Er mogen best mensen zijn die jou irriteren, want vaak leer je van hen het meest. Maar je laat je niet meer leegzuigen of blijft betrokken met mensen die geen zuivere intenties hebben 

 

Jaloezie en concurentie

zijn getransformeerd naar eenheid, in jezelf en de ander geloven, in je kracht staan, je geluk of level van succes niet afhankelijk maken van anderen of van hoe anderen ervoor staan