WAAROM ZIT JIJ IN EEN GROEIPROCES??

Het lijkt een soort van in je genen te zitten om altijd te zoeken naar groei. Persoonlijke, spirituele, maatschappelijke, zakelijke groei. De grootste valkuil van deze constante zoektocht is dat jouw focus ligt op wat er nog niet is of wie je nog niet bent. Dit weerhoud je van zien wat er is en blokkeert het gevoel van dankbaarheid voor wat er NU is, wie je nu bent en wat je nu hebt. Hierdoor creëer je leegte IN jezelf, wat de innerlijke hunkering naar beter, rustiger, succesvoller, vreugdevoller, noem het maar op in je dagelijks leven drijft. Zelfs als het even lukt om die leegte op te vullen, bereik je de ultieme vervulling die je wilt niet. De volgende leegte roept om aandacht en zo ren je de hele tijd achter je eigen gecreëerde leegtes aan om een vervuld leven te bereiken. Je hebt jezelf overtuigd dat je in dit groeiproces zit om uiteindelijk op de plek de komen waar je altijd gelukkig zal zijn. 

 

Wat je zoekt is geen groei naar iets of meer. Wat je echt zoekt is een manier om los te laten wat jou er in de weg staat om je gelukkigste jij te zijn.

Je wilt loslaten:

  • De innerlijke emoties die de overtuiging dat je iets (nog) niet kan, niet hebt, niet durft of niet verdient, gecreerd hebben;
  • Het aangeleerde altijd maar 'moeten' om ertoe te doen of iets waard te zijn;
  • De 'rollen' die je vervult om erbij te horen;
  • De bevestiging van anderen om je eigenwaarde te voelen
  • De overtuiging dat je hard moet werken om iets te bereiken.

Al die overtuigingen zijn jouw waarheid geworden, maar ze misleiden je. Je denkt dat je leeft, terwijl je eigenlijk nog niet aan echt leven toegekomen bent. Jouw hele systeem beweegt in overleef modus! Je gelukkigste jij zijn lukt alleen als je echt gaat léven!

 

De sleutel naar écht gaan leven ligt in jouw perspectief verruimen. Dit lukt alleen als je jouw huidige waarheid meer ademruimte durft te geven. Alles wat je nu gelooft of weet is maar een heel klein percentage van wat er bestaat en mogelijk is. Alles wat je nu denkt, voelt, kiest en doet is gebaseerd op de halve waarheid die je tot nu toe krampachtig vasthield. Uit de overleef modus stappen kan je door open te staan voor nieuwe waarheden. De grootste nieuwe waarheid waar ik je aan wil herinneren is dat jij hier op aarde bent gekomen om contrasten te ervaren en dat jouw initiële geboorterechten 'ZIJN' (i.p.v. moeten), 'LIEFDE' (i.p.v angst) en 'VERTROUWEN' (i.p.v. controle), zijn. 

 

 

Stappen die je tijdens mijn mentorship of iedere andere vorm van contact zet, kan je ook zien als groei. Alleen het idee dat je naar iets nieuws moet groeien, verandert naar juist alles van jezelf wat er NU is omarmen en weer herinneren hoe het was, wie de ware jij is en waar je vanaf je geboorte al recht op hebt! Je gaat terug naar je basis, naar de essentie waaruit je geboren bent: Liefde! Je hoeft niet steeds lessen te leren, je hoeft alleen maar ruimte te geven aan wie jij in essentie bent. Jouw ware jij is één met alles, is onvoorwaardelijke liefde, is vertrouwen en bewustzijn. 

 

Jouw ware jij gelooft niet in angst, niet in zekerheid nodig hebben of een partner nodig hebben om gelukkig te zijn. Gelooft niet in lijden, innerlijke conflicten, moeten of enige andere vorm van controle. Jouw ware jij wilt volledig ZIJN met alles wat er is. Wilt vreugde en vrijheid ervaren. Gelooft in de ongelimiteerde mogelijkheden die het universum te bieden heeft. 

JOUW WARE JIJ

MIJN WARE IK

 

Wat ik als ware jij omschrijf, wordt ook vaak 'je ziel' genoemd. Persoonlijk kies ik voor 'ware jij', mijn 'ware ik' omdat het woord 'ik' de kracht die ik zelf ben meer raakt: het besef dat de verantwoordelijkheid over mijn welzijn en regie over mijn leven écht bij mijzelf ligt wordt erdoor vergroot. Het een naam (zoals 'ziel') geven, roept in mij het gevoel op alsof iets buiten mijzelf de regie heeft. Ik geloof juist dat mijn ware ik en de huidige ik één zijn (net als mijn kleine ik en toekomstige ik), dat wij samen de regie hebben en ik naar de ware ik IN mijzelf wil luisteren om weer bij mijn essentie te komen. De essentie die ik voordat ik geboren ben was en nog steeds was toen ik geboren werd: onvoorwaardelijke liefde. Deze essentie roept mij om te herinneren wie ik ben om vanuit die authentieke identiteit mijn volledige potentie te leven en de kracht en regie die ik ben, terug te nemen. 

De focus die ik hanteer in al mijn diensten ligt op jou terugbrengen naar jouw "thuis": jouw essentie & de persoon die je zou zijn als het leven je niet overschaduwd had door eigen ervaringen van angsten, verdriet, pijn, teleurstelling en afgescheidenheid (afgewezen worden) of door anderen op jou geprojecteerde overtuigingen. De stappen waar ik je in begeleid brengen je stap voor stap dichter bij je ware jij!

 

Mijn intentie is om jou te helpen herinneren wie je echt bent, zodat je de onvoorwaardelijke liefde die je bent kunt voelen. Om vervolgens vanuit dit gevoel, in het hier en nu, geleidelijk aan alles van jezelf te accepteren en omarmen. En dan vanuit dankbaarheid voor de LIEFDE DIE JE BENT te gaan léven (i.p.v. overleven). Mijn ervaring in deze weg terug naar jezelf bewandelen is dat iedere stap uitdagingen met zich meebrengt. Iedere stap wakkert innerlijke conflicten aan, iedere stap kan weerstand van de mensen om je heen oproepen. Door deze weerstanden lonkt de verleiding om terug op je oude 'schijn-veilige' waarheden terug te vallen. Terugvallen stopt pas als je nieuwe waarheid 'veiliger' voelt. Precies om deze reden gaat mijn voorkeur ook uit naar traject begeleiding. Al mijn diensten zijn voor een periode van een maand, 6 weken of het mentorship (omdat daar de grootste innerlijke veranderingen in zitten) zelfs 3 maanden. Dit is de tijd dat een nieuwe inzichten, nieuwe gevoelens, nieuwe waarheid nodig heeft om in je hele systeem de veiligheid te voelen om dan ook de veranderingen door te zetten.

 

De intuïtieve begeleiding die door mijn diensten en sessies heen verweven zijn wil ik je in 2 methodes uitleggen:

EMOTIE BEWUSTZIJN 

Innerlijke focus  ⧫︎  intuïtieve groei  ⧫︎  De weg naar liefde & vreugde  

 

In het proces van stapjes dichter naar je ware zelf zetten, wordt je een soort van wakker geschud. Je perceptie over verschillende dingen verandert en dit gaat niet zonder slag of stoot. Soms ervaar je fysieke klachten of voel je je gevangen in een innerlijk conflict. De oorzaak is de tweestrijd tussen vast willen houden aan oude ideeën die je bepaalde zekerheid leken te bieden en diezelfde ideeën vanuit je nieuwe verruimde perspectief, ter discussie willen stellen. Jouw oude ideeën vormde je persoonlijkheid en dit proces vraagt je om te stoppen met jezelf identificeren met deze gecreëerde persoonlijkheid. Dit kan niet anders dan intens voelen! Toch is dit echt noodzakelijk, want terug thuiskomen bij de ware jij vereist dat je de schijnwaarheid die je op bepaalde gebieden gecreëerd hebt, moet loslaten. Stapje voor stapje dichter bij jezelf komen, is stapje voor stapje de schijnperceptie vervangen naar jouw ware identiteit en waarheid. 

Jouw huidige identiteit is gecreëerd door emoties: ervaringen in je leven die je pijn gedaan hebben, waardoor jouw energetisch systeem meer in een overleef dan een leef-stand beweegt. Een emotie is een blokkade in jouw energiematrix: jouw energie stroomt op een plek in je lichaam niet goed door. De emotie is gekoppeld aan een bepaald idee of overtuiging en wanneer die overtuiging wordt aangesproken, dan speelt de emotie op.

Mijn methodiek in 'emotiebewustzijn' is erop afgestemd om energetisch de emotie de ruimte geven, waardoor je de oorzaak van je innerlijk conflict, gevoel, overtuiging & belemmering heelt. Dit is een inside-out methode: eerst de diep-geankerde emotie IN jou opzoeken. Deze emotie ruimte geven zodat de overtuigingen en ideeën die gekoppeld aan deze emotie zijn helder worden. Om ze vervolgens van binnenuit te laten transformeren naar de waarheid van jouw ware jij. 

ENERGIE BEWUSTZIJN

 

Zie jezelf voor je als een energieveld: een energiematrix met verschillende onzichtbare verbindingen. Een eigen unieke DNA

Hoe jouw matrix eruit is vooral onbewust door het leven bepaalt en is voor een gedeelte bewust door jou bepaald. Met wie je omgaat, wat je denkt, voelt en doet stelt jouw energieveld samen. Kies je negatieve gedachten, dan vul je je veld daarmee. Kies je dankbaarheid, dan vul je je veld daarmee. Trek je je alles van anderen aan, dan sleep je dit met je mee. Iets wat vooral als je hooggevoelig bent verzwarend is, want het feilloze oppikken van de energie van anderen is je identiteit geworden, waardoor je je meer verantwoordelijk voor anderen voelt dan een minder open persoon. 

Jouw kern is licht en liefde: je ware jij. Jouw ware jij kent alleen liefde en zal weerstand bieden bij alles waar je hart niet blij van wordt. Leef je dagelijks met veel negatieve oordelen over jezelf, dan leef je constant met die weerstand. Transformatie naar liefdevolle gedachten over jezelf vervangt de weerstand door berusting en vertrouwen. Het zal je dan ook niet verrassen dat het programma THUISKOMEN BIJ JEZELF is gebaseerd op weer in verbinding komen met je ware jij!

 

Als Innerworkcoach wil ik graag jou laten ervaren hoe het is als je vanuit je ware innerlijke jij-vibratie leeft. Persoonlijk ervaar ik het als magie. Ik kan er geen ander woord voor bedenken. Er is zoveel meer mogelijk als je liefde kiest!

Een ander begrijpen is heel mooi en dit begrip heeft de wereld ook echt nodig, maar jou ware jij kunnen zijn heeft de wereld nog veel meer nodig! Want dit brengt balans, dit brengt liefde, dit brengt jou je innerlijke joy & in verbinding met jouw Zielsverlangens. 

 

Alles van jou wilt gezien worden. Wat inhoud dat je uit zelfliefde echt alles van jezelf mag leren omarmen om 'heel' te kunnen zijn.

Toen ik in het proces naar mijn ware ik zat, veranderde er zoveel!  Vooral IN mijzelf: waar ik voor stond, wie ik leuk vond, wat ik graag deed veranderde. Hierdoor voelde het soms alsof ik mijzelf verloor. Inmiddels weet ik dat het tegenovergestelde waar is: ik kwam juist thuis bij mijzelf. Mijn ware zelf! 

Vanuit die liefde voor mijzelf leerde ik hoe ik er voor een ander volledig kan zijn, zonder dat ik mijzelf ooit nog tekort hoef te doen!

Energie bewustzijn zie ik als een aanvullende, maar vooral ook verbindende stap in emotioneel en spiritueel bewustzijn. Het geeft je op een lichte manier een breder inzicht waardoor je alles in een ander perspectief leert zien. Ik vond dit enorm verrijkend omdat ik soms moe werd van het spirituele en emotionele pad. Misschien ken je dat gevoel van 'houdt het nooit op zwaar te zijn' wel?  Energiebewustzijn leert je om alles in energetisch perspectief te zien. Dit bracht mij de helderheid die ik nodig had om echt thuis te komen en blijven bij mijn ware zelf: mijn authentieke zelf die in de kern allesomvattende liefde is. 

 

Als innerwork mentor breng ik jou in contact met jouw 'ware jij'- energie: het gevoel van lichtheid en onvoorwaardelijke liefde. De vibratie die alleen liefde is, die jij in essentie was. Het feit dat je je dit niet meer herinnert, wilt niet zeggen dat je het niet kunt voelen of dat het er niet is. Het is er altijd, kan niet anders. Niemand raakt zijn essentie kwijt!

In plaats van eerst iedere laag van de ui afpellen om bij die essentie te komen, werkt mijn methode vanuit energiebewustzijn andersom. Ik breng je eerst naar het gevoel van je ware essentie. Doordat je dit ervaart, herinnert jouw systeem dit. Dit schept heel snel innerlijk rust en vertrouwen: de nieuwe basis van waaruit je naar jezelf en alles om je heen kijkt en stap voor stap vallen die lagen van de ui er vanzelf vanaf.

Bovenstaande methodes voor emotie en energiebewustzijn zet ik in al mijn trainingen, workshops, trajecten en individuele sessies intuïtief in, wat inhoud dat ik op mijn ware ik afstem om te voelen wat jij nodig hebt. Hierdoor kan ik maatwerk wat volledig gericht is op jouw ware jij naar boven laten komen, leveren. 

In online trainingen is dit algemener op de doelgroep voor de training afgestemd, in persoonlijke trainingen, ontmoetingen en het  mentorship echt helemaal op jou!